In 2002 ben ik afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en beëdigd als advocaat. Ik heb mij gaandeweg gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Na 10 jaar bij een middelgroot advocatenkantoor te hebben gewerkt, ben ik als zelfstandig advocaat verder gegaan.

Inmiddels heb ik de belangen van zowel werkgevers als werknemers gediend. Daaronder grote werkgevers met duizenden werknemers in dienst, MKB-ondernemers, directeuren, hoger- en lager opgeleiden. De diversiteit aan organisaties en persoonlijkheden waarmee ik te maken heb gehad, is voor mij een bron van inspiratie geweest. En niet alleen dat. Ik heb er ook een schat aan ervaring aan overgehouden.

Ik ben steeds meer geïnteresseerd geraakt in menselijke verhoudingen en de redenen waarom mensen wel of niet in staat zijn hun eigen keuzes te maken en te beïnvloeden. Als er sprake is van een (dreigend) (juridisch) conflict of te voeren onderhandeling, ben ik er van overtuigd dat voor alle betrokkenen een duurzamer resultaat wordt bereikt door een dialoog te voeren in plaats van met elkaar een (juridische) strijd aan te gaan. Zelf kunnen bepalen of en welk resultaat wordt bereikt maakt het makkelijker om met of zonder elkaar verder te gaan. In 2016 heb ik de opleiding tot mediator afgerond en ben ik geregistreerd als MfN-register mediator. Het is mijn missie om anderen te helpen conflicten te voorkomen of op te lossen, waardoor men zich positief op de toekomst kan richten.

Als advocaat heb ik geleerd welke belangen er in conflictsituaties op het spel staan en hoe dit ongewenst kan uitmonden in een juridische strijd. Als ondernemer heb ik ervaren  hoe conflicten onbedoeld en onverwacht kunnen ontstaan. Als lid van de Raad van Toezicht van een zorginstelling en welzijnsorganisatie weet ik hoeveel spanningsvelden er kunnen bestaan tussen het besturen van een organisatie en de stakeholders. Als mediator/bemiddelaar ben ik door mijn expertise en ervaringen in staat boven het conflict te hangen, de essentie van de betrokken belangen te doorgronden en de betrokkenen te helpen een aanvaardbare oplossing te vinden voor hun conflictsituatie of deze juist voor te blijven.

Relevante opleidingen
Nederlands recht – Rijksuniversiteit Groningen
Beroepsopleiding advocatuur –Nederlandse orde van Advocaten
Opleiding tot mediator  – Merlijn Groep
Leergang nieuwe toezichthouder in de zog – NVTZ

Als advocaat en als Mfn-registermediator voldoe ik jaarlijks aan verplicht gestelde permanente educatie gericht op het onderhouden van vakkennis en beroepsvaardigheden.