Het beantwoorden van de 6 vragen van deze Conflict Vragenlijst geeft mij inzage in de aard en omvang van het conflict.

* Vereist

Een kopie van je antwoorden wordt gemaild naar het adres dat je hebt opgegeven.
  • (bijvoorbeeld: arbeidsverhouding, Raad van Toezicht en bestuurder e.d.)